การปฏิบัติหน้าที่ครู

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาระงาน

1. ภาระงานสอน  23  คาบ
2. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
3. ครูเวรประจำวัน อังคาร เย็น
4. ครูเวรประจำวันศุกร์ เช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น