รู้จักครูผู้สอน


นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์


ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น